ข่าวกิจกรรม

งานวันปิยะมหาราช ปี 2558

วันที่ 23 ตุลาคม 2558 นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสลภูมิ เข้าร่วมพิธีวันปิยะมหาราช ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ