ข่าวกิจกรรม

ผักปลอดภัย ผ่านการตรวจสอบ ทุกวันจันทร์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.ที่โรงอาหารโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เภสัชกรประวุฒิ ละครราช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการเปิดให้บริการตลาดนัด ผักปลอดสารพิษ(Selaphum Green Market) ซึ่งใน ปัจจุบันนี้ ผู้บริโภคขาดทางเลือก ในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัย ไร้สารเคมีปนเปื้อน ทำให้ผู้คนเสียโอกาส ที่จะเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วย-ญาติ และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนบุคคลทั่วไป มีแหล่งเลือกซื้อผักที่ปลอดภัย อีกทั้งเป็นช่องทางให้เครือข่ายผู้ปลูกผักปลอดสารพิษได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า โรงพยาบาลเสลภูมิ จึงได้จัดให้มี “ตลาดนัดผักปลอดสารพิษ(Selaphum Green Market) “ขึ้น
ทันตแพทย์หญิงปิยนาถ แก้วบัวพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ กล่าวว่า โรงพยาบาลสลภูมิ ได้นำนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยมาขับเคลื่อน ด้วยการพัฒนาอาหารสำหรับผู้ป่วย ที่เลือกใช้ผักปลอดสารพิษ จากแหล่งผลิตที่ปลอดภัยผ่านการตรวจสอบ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย จึงได้จัดให้มี ตลาดแห่งนี้ขึ้น โดยขอเชิญชวนประชาชน มาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผักปลอดภัย ได้ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น.ถึง 13.00 น.โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ นี้ เป็นต้นไป
///////////////////
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
สุวรรณี สุวรรณท้าว//บรรณาธิการข่าว
ศศพล คชมิตร //ข่าว
มณเฑียร บุญพันธ์ //ภาพ