ข่าวกิจกรรม

ประเมินรับรองมาตรฐาน HA.

วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ.โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ และนายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจะได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสลภูมิ รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.) ซึ่งมีการประเมินทุกระยะ 3 ปี
โรงพยาบาลเสลภูมิได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง จึงขอเรียนให้ผู้รับบริการทราบว่า เราพร้อมที่จะมอบการบริการที่ดี มีมาตรฐาน ให้ประชาชนทุกท่านที่มารับบริการจากเรา
/////////////////
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภมิ
สุวรรณี สุวรรณท้าว//บรรณาธิการข่าว
ศศพล คชมิตร // ข่าว
มณเฑียร บุญพันธ์ //ภาพ