ข่าวกิจกรรม

ถวายความคืบหน้า อาคารสงฆ์มณเฑียร

วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.ณ.วัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ กราบนมัสการ พระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสที่มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมทั้งเรียนถวายความคืบหน้า ในการให้บริการ อาคารสงฆ์มณเฑียร ว่า ทางโรงพยาบาลจะเริ่มให้บริการในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 โดยทางพระราชปริยัติวิมล ได้สอบถามในเรื่องเครื่องมือแพทย์ที่ยังขาดแคลน ที่ต้องจัดหาเพิ่มเติม เพื่อคุณภาพสูงสุดในการให้บริการแก่ประชาชน
โรงพยาบาลเสลภูมิ จึงขอเรียนไปยังญาติธรรมสายบุญ หากมีจิตอันเป็นกุศล สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสลภูมิ ทุกคน
//////////////
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
สุวรรณี สุวรรณท้าว ///บรรณาธิการข่าว
ศศพล คชมิตร // ข่าว-ภาพ