ข่าวกิจกรรม

ศป.ปส.อ.เสลภูมิ ประชุมสรุปผล

วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ.หอประชุมอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด โรงพยาบาลเสลภูมิ นายสันติ ธรณี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม “คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเสลภูมิ (ศป.ปส.อ.เสลภูมิ) โดยมีนายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ เป็นประธาน โรงพยาบาลเสลภูมิ ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์คัดกรองผู้ป่วยที่จะเข้ารับการบำบัด ในระดับอำเภอ ได้รายงานผลการดำเนินงาน ต่อที่ประชุม
//////////////
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
สุวรรณี สุวรรณท้าว //บรรณาธิการข่าว
ศศพล คชมิตร //ข่าว
ทวี แสนสนอง-กาญจน์วจี จตุเทน //ภาพ