ข่าวกิจกรรม

ทานใด-เสมอเหมือน-ทานชีวิต

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.ที่บริษัทธนสารโพสพ จำกัด ถนนแจ้งสนิท(เสลภูมิ-ยโสธร)นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมผู้แทนคณะเจ้าหน้าที่ รับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สำหรับใช้บริการในหอผู้ป่วยเด็ก จากบริษัทธนสารโพสพ จำกัด อำเภอเสลภูมิ โดยคุณชาญณรงค์ เทียมนภา และคุณนันทกา อนันต์คูศรี พร้อมครอบครัว
หอผู้ป่วยเด็ก เป็นส่วนหนึ่งของอาคารสงฆ์มณเฑียร ตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องผู้ป่วยสามัญ และห้องผู้ป่วยวิกฤติ(ICU)ทั้งนี้เพื่อให้บริการผู้ป่วยเด็ก ในเขตอำเภอเสลภูมิ และอำเภอข้างเคียง โดยจะเริ่มให้บริการภายในเดือน มิถุนายน นี้
///////////////////
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
สุวรรณี สุวรรณท้าว//บรรณาธิการข่าว
ศศพล คชมิตร //ข่าว
มณเฑียร บุญพันธ์ //ภาพ