ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200kW)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200kW)