ข่าวกิจกรรม

รับประกาศนียบัตร HA

ันที่ 13-15 มีนาคม 2562 นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ รพ.เสลภูมิ เข้ารับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในการที่โรงพยาบาลได้ปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้งเสริมสุขภาพ และการบรหารองค์กร ณ หอประชุมอิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี