ข่าวกิจกรรม

แพทย์เคลื่อนที่ พอสว.บ้านนาทม

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วย คณะแพทย์ ,ทันตแพทย์ , พยาบาล และสหวิชาชีพทุกหน่วยงาน ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง อ.เสลภูมิ โดยมีนายปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งต่อนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมหลักในครั้งมีดังนี้ บริการทางการแพทย์ , บริการทันตกรรม ,บริการตรวจตา ,บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ ,บริการรับบริจาคโลหิต ,บริการรับบริจาคอวัยวะและดวงตา,บริการแพทย์แผนไทย ,บริการงานกายภาพบำบัด และ จาก กศน. สอนทำขนม กิจกรรมจากโรงเรียนผู้สูงอายุ ,หมู่บ้านผักปลอดสารพิษ และอื่นๆอีกมากมาย โดยมีผู้เข้ารับบริการในครั้งนี้กว่า 800 ราย