ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ (โคมไฟผ่าตัดเล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 ลักซ์ ชนิดตั้งพื้น)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ (โคมไฟผ่าตัดเล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 ลักซ์ ชนิดตั้งพื้น)