ข่าวกิจกรรม

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทันตกรรมเฉพาะด้าน

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ทพญ.ปิยนาถ แก้วบัวพันธ์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย ทพ.สุรศักดิ์ โกมาลย์ ทันตแพทย์ชำนาญการ จัดประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทันตกรรมเฉพาะด้าน ระหว่าง รพ.เสลภูมิ อาจสามารถ ธวัชบุรี และทุ่งเขาหลวง ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ