ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะนิเทศ จาก สสจ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นพ.ปิติ ทั้งศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดร้อยเอ็ด ออกนิเทศ ติดตาม กำกับ และประเมินผลการปฏิบัติราชการสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ คปสอ.เสลภูมิ โดยมี นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ และ ดร.จุลพันธ์ สุวรรณ สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ นำทีมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ 2562 ตลอดจุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสพัฒนาในประเด็นสำคัญ รวมทั้งการวางแผนพัฒนางาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563