ข่าวกิจกรรม

ข้าราชพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559

วันที่ 29 มกราคม 2559 นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วย นางกาญจน์วจี จตุเทน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนายทวีศักดิ์ เปไสล พนักงานขับรถ เข้ารับมอบประกาศนียบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 ระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด