ข่าวกิจกรรม

โครงการพิทักษ์ดวงตา พาโลกสดใส เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอเสลภูมิ ปี 2559

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 ที่โรงพยาบาลเสลภูมิ นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการผ่าตัดต้อกระจก CUP เสลภูมิ จัดโครงการพิทักษ์ดวงตา พาโลกสดใส เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอเสลภูมิ สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีปัญหาด้านสายตา โดยทีมจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)และกลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ซึ่งมีผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดดวงตาทั้งหมด208 ดวงตา