ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์)