ข่าวกิจกรรม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิชาการ

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นางสาวเนาวรัตน์ ภูมิบุญชู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง ผลของการใช้แบบเฝ้าระวังสัญญาณเตือน MEWS ผู้ป่วยฉุกเฉิน ในห้องอุบัตเหตุฉุกเฉินโรงพยาพยาบาลเสลภูมิ จากเวทีการประกวด R2R ดีเด่นประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 18- 19 มิถุนายน 2563
Cr.งานวิชาการและวิจัย โรงพยาบาลเสลภูมิ