ผลงานวิจัย R2R นวัตกรรม

ช ช้าง 5 ตัว นำชัยบำบัดครบ ชีวิตปกติสุข

ช ช้าง 5 ตัว นำชัยบำบัดครบ ชีวิตปกติสุข
นางกาญจน์วจี จตุเทน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.เสลภูมิ