ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทล)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทล)