ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน)