ข่าวประสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ สาขาอายุรแพทย์

ประชาสัมพันธ์รับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ สาขาอายุรแพทย์ โรงพยาบาลเสลภูมิ จำนวน 1 ทุนโดยแพทย์ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถสมัครผ่านทาง www.cpird.inth > หัวข้อข่าวการรับสมัคร > Residency training ซึ่งรอบนโยบายพิเศษ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 18 มีนาคม 2564 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ตามไฟล์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้