ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์)