ข่าวกิจกรรม

ประชุมโครงการดูแลโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

วันที่ 8 มีนาคม 2564 งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำโครงการดูแลโรคข้อเสื่อมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สามารถดูและตนเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ณ ศาลา หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด