ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเหมาระบบการถ่ายภาพทางรังสีแบบดิจิตอลฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเหมาระบบการถ่ายภาพทางรังสีแบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding]