หน้าแรก กิจกรรมเด่น การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ คำสั่ง จัดซื้อจัดจ้าง โทรฯภายใน
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กิจกรรมเด่น
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ระเบียบ คำสั่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  คำสั่ง(งานพัสดุ)
  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
เอกสารกลุ่มงานเภสัชกรรม
  เอกสารประกาศ งานบริหารเวชภัณฑ์
  สาระสุขภาพ
  สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ยาสมุนไพร
  เอกสารงานปฐมภูมิ
ผู้มีอุปการคุณ
  ผู้บริจาคทรัพย์
  ผู้บริจาคครุภัณฑ์
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
  สื่อแผ่นพับ
  สื่อวีดิทัศน์
  สื่อโปสเตอร์
  จุลสาร
  แจ้งข่าวเตือนภัย
คลัง KM
คลิปบรรยาย ผอ.
คลิปวิดีโอทั่วไป
ระบบ E-Comfort
  ระบบเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด
  รายการบิลอนุมัติจ่าย
  ระบบเบิกยา,เวชภัณฑ์ ออนไลท์
  ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ nemo care
  รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการ nemo
  คณะ กก. พบส. จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  20 อันดับโรค OPD
  20 อันดับโรค IPD
  จำนวนผู้มารับบริการ OPD
  จำนวนผู้มารับบริการ IPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิOPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิณIPD
เบอร์โทรศัพท์
Download เอกสาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลเสลภูมิ “เป็นเลิศด้านบริการ ผสานภาคี มีนวัตกรรม นำใช้เทคโนโลยี เจ้าหน้าที่มีความสุข ”
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

 

 
 
กิจกรรมเด่น
13/08/2562 10:36:05
ร่วมกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2562
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ นำคณะเจ้าหน้าที่ รพ.เสลภูมิ ร่วมงานวันเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา...
09/08/2562 14:06:38
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทันตกรรมเฉพาะด้าน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ทพญ.ปิยนาถ แก้วบัวพันธ์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย ทพ.สุรศักดิ์ โกมาลย์ ทันตแพทย์ชำนาญการ จัดประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทันตกรรมเฉพาะด้าน ระหว่าง รพ.เสล...
05/08/2562 11:06:31
รับมอบกล้องตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วย นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ และคณะเจ้าหน้าที่ รพ.เสลภูมิ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ กล้องตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ต...
26/07/2562 14:00:49
ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยนายนพดล สาสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำค...
15/07/2562 11:03:36
อำเภอเสลภูมิ คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ด้วยการนำเสนอผลงานวิชาการเด่น สาขายาเสพติด เรื่อง “การบำบัดผู้ติดสุรา ด้วยโปรแกรมสติบำบัด” ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสลภูมิ กว่า ๗ คน เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการเด่น บนเวทีการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan Sharing) ครั้งที่...
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
28/05/2562 12:40:08
ขอเชิญส่งผลงานประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 12
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 12 ปี 2562
28/05/2562 12:39:29
ขอเชิญส่งผลงานประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
29/04/2562 15:14:07
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
24/04/2562 09:00:07
ประกาศโรงพยาบาลเสลภมิ
ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
09/04/2562 16:29:53
ประกาศโรงพยาบาลเสลภมิ
ประกาศโรงพยาบาลเสลภมิ
 
 
 
 
จัดซื้อ จัดจ้าง / ประกวดราคา
31/07/2561 14:38:32
แบบแปลนการปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยและข้อกำหนด
31/07/2561 14:24:59
แบบปรับปรุงระบบปรับอากาศระบายอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วย
31/07/2561 14:17:23
เอกสารปร.4-ปร.5 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องแยกโรคฯ
31/07/2561 09:47:12
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องแยกโรคฯ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ยื่นเอกสารผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [eGP] ได้ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
 
 
 
 
 
พ.ร.บ. / ระเบียบ / ประกาศ / อื่นๆ

ขออภัย !!.. ยังไม่มีรายการใด ในหมวดนี้

 
 
 
 
 
 
 
เข้าสู่ระบบ
นายบุญมี โพธิ์สนาม
ผู้อำนวยการ รพ.เสลภูมิ
 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
 
Happinometer
 
 
  3 ?.?. 2558
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 : โรงพยาบาลเสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-551322-4 , 043-533717-8