หน้าแรก กิจกรรมเด่น การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ คำสั่ง จัดซื้อจัดจ้าง
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กิจกรรมเด่น
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ระเบียบ คำสั่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารกลุ่มงานเภสัชกรรม
  เอกสารประกาศ งานบริหารเวชภัณฑ์
  สาระสุขภาพ
  สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ยาสมุนไพร
  เอกสารงานปฐมภูมิ
ผู้มีอุปการคุณ
  ผู้บริจาคทรัพย์
  ผู้บริจาคครุภัณฑ์
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
  สื่อแผ่นพับ
  สื่อวีดิทัศน์
  สื่อโปสเตอร์
  จุลสาร
  แจ้งข่าวเตือนภัย
คลัง KM
คลิปบรรยาย ผอ.
คลิปวิดีโอทั่วไป
ระบบ E-Comfort
  ระบบประชุม คก. CUP
  ระบบเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด
  รายการบิลอนุมัติจ่าย
  ระบบเบิกยา,เวชภัณฑ์ ออนไลท์
  ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ nemo care
  รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการ nemo
ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  20 อันดับโรค OPD
  20 อันดับโรค IPD
  จำนวนผู้มารับบริการ OPD
  จำนวนผู้มารับบริการ IPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิOPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิณIPD
เบอร์โทรศัพท์
Download เอกสาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลเสลภูมิ "เป็นเลิศด้านบริการ ผสานภาคี มีนวัตกรรม นำใช้เทคโนโลยี เจ้าหน้าที่มีความสุข ภายในปี 2565"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
 
 
กิจกรรมเด่น
15/08/2561 13:56:34
ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561
พ.บุญมี โพธิสนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ รพ.เสลภูมิ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร...
09/08/2561 15:40:03
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นพ.บุญมี โพธิสนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมคณะเจ้าหน้าทีี่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน...
06/08/2561 13:46:31
Mindfulness in Organization
วันที่ 30 -31 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นพ.บุญมี โพธิสนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและหัวหน้าหน่วยงานของ โรงพยาบาลเสลภูมิ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาจิ...
06/08/2561 13:30:49
งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นพ.บุญมี โพธิสนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพิธีถ...
23/07/2561 14:10:22
ผ่านการประเมินreaccredit ationHA ยาเสพติด
วันนี้ 4 กรกฎาคม 2561 น.พ บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วย คณะทำงานยาเสพติด เข้ารับประกาศ กิตติกรรมประกาศผ่านการประเมิน reaccredit ationHA ยาเสพติด ในการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งช...
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
07/09/2561 11:28:16
ประกาศโรงพยาบาลเสลภูมิ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วราวรายวัน
05/09/2561 09:59:45
ประกาศการจำหน่ายสิ่งก่อสร้างเก่าชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด
จำนวน 2 รายการ
1. บ้านพักข้าราชการ ระดับ1-2 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง
2. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลด...
30/08/2561 09:37:13
ประกาศโรงพยาบาลเสลภูมิ
ประกาศผลการสรรหาเเละคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่้วคราวรายวัน
27/08/2561 09:18:57
ประกาศโรงพยาบาลเสลภูมิ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อสรรหาเเละเลือสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
16/08/2561 10:49:10
ประกาศโรงพยาบาลเสลภูมิ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
 
 
 
 
จัดซื้อ จัดจ้าง / ประกวดราคา
31/07/2561 14:38:32
แบบแปลนการปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยและข้อกำหนด
31/07/2561 14:24:59
แบบปรับปรุงระบบปรับอากาศระบายอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วย
31/07/2561 14:17:23
เอกสารปร.4-ปร.5 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องแยกโรคฯ
31/07/2561 09:47:12
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องแยกโรคฯ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ยื่นเอกสารผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [eGP] ได้ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
 
 
 
 
 
พ.ร.บ. / ระเบียบ / ประกาศ / อื่นๆ

ขออภัย !!.. ยังไม่มีรายการใด ในหมวดนี้

 
 
 
 
 
 
 
เข้าสู่ระบบ
นายบุญมี โพธิ์สนาม
ผู้อำนวยการ รพ.เสลภูมิ
 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
 
Happinometer
 
 
  3 ?.?. 2558
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 : โรงพยาบาลเสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-551322-4 , 043-533717-8