หน้าแรก กิจกรรมเด่น การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ คำสั่ง จัดซื้อจัดจ้าง โทรฯภายใน
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กิจกรรมเด่น
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ระเบียบ คำสั่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  คำสั่ง(งานพัสดุ)
  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารกลุ่มงานเภสัชกรรม
  เอกสารประกาศ งานบริหารเวชภัณฑ์
  สาระสุขภาพ
  สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ยาสมุนไพร
  เอกสารงานปฐมภูมิ
ผู้มีอุปการคุณ
  ผู้บริจาคทรัพย์
  ผู้บริจาคครุภัณฑ์
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
  สื่อแผ่นพับ
  สื่อวีดิทัศน์
  สื่อโปสเตอร์
  จุลสาร
  แจ้งข่าวเตือนภัย
คลัง KM
คลิปบรรยาย ผอ.
คลิปวิดีโอทั่วไป
ระบบ E-Comfort
  ระบบเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด
  รายการบิลอนุมัติจ่าย
  ระบบเบิกยา,เวชภัณฑ์ ออนไลท์
  ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ nemo care
  รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการ nemo
  คณะ กก. พบส. จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  20 อันดับโรค OPD
  20 อันดับโรค IPD
  จำนวนผู้มารับบริการ OPD
  จำนวนผู้มารับบริการ IPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิOPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิณIPD
เบอร์โทรศัพท์
Download เอกสาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลเสลภูมิ “เป็นเลิศด้านบริการ ผสานภาคี มีนวัตกรรม นำใช้เทคโนโลยี เจ้าหน้าที่มีความสุข ”
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

 

 
 
 
ระบบบริหารความเสี่ยง
( V. 2018)
ระบบพัฒนาบุคลากร HRM
( V. 07.2018)
ปฏิทิน ประชุม อบรม
     

 
 
 
 
กิจกรรมเด่น
25/01/2562 09:52:16
เยี่ยมเสริมพลัง รพ. ครั้งที่ 3
วันที่ 22 มกราคม 2562 นายบุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร โรงพยาบาลเสลภูมิ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมจากโครงการศูนย์จัดการดูแลทางสังคมจิตใจในระบบสาธาร...
21/01/2562 13:31:50
โครงการผ่าต้อกระจก ปี 2562
วันที่ 19 มกราคม 2562 เครือข่ายบริการสุขภาพ เสลภูมิ ร่วมกับกลุ่มงานจักษุวิทยาโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดโครงการพิทักษ์ดวงตา พาโลกสดใส เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอเสลภูมิ ปี 2562 ทำการคัดกรองต้อกระจก ผู้ป่...
17/01/2562 09:21:35
งานราชประชาสมาสัย ประจำปี 2562
วันที่ 16 มกราคม 2562 นายบุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ CUP เสลภูมิ ร่วมพิธีวันงานราชปราสมาสัย ประจำปี 2562 ณ ศูนย์บริการคนพิการครบวงจร รพ.เสลภูมิ โดยมี นางลั...
14/01/2562 10:31:00
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2
วันที่ 11 มกราคม 2562 นายบุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ CUP เสลภูมิ จัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ฯ อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บร...
14/01/2562 10:09:17
มอบของขวัญวันเด็ก
วันที่ 11 มกราคม 2562 นายบุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะองค์กรแพทย์ และหัวหน้าหน่วยงาน ได้มอบของขวัญวันเด็ก และขนมให้กับผู้ป่วยเด็ก เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ...
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
07/02/2562 13:35:12
ประกาศโรงพยาบาลเสลภมิ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราวรายวัน
07/02/2562 13:35:09
ประกาศโรงพยาบาลเสลภมิ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราวรายวัน
06/02/2562 11:10:03
การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19
การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 และนำเสนอบทความ/ผลงานวิชาการ
06/02/2562 11:08:41
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้น
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้นหลักสูตรการวิจัยระบาดวิทยาคลินิค รุ่นที่ 5
21/01/2562 14:23:22
รายการครุภัณฑ์เก่าชำรุดเสื่อมสภาพขายทอดตลาด (ชุดที่2)
 
 
 
 
จัดซื้อ จัดจ้าง / ประกวดราคา
31/07/2561 14:38:32
แบบแปลนการปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยและข้อกำหนด
31/07/2561 14:24:59
แบบปรับปรุงระบบปรับอากาศระบายอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วย
31/07/2561 14:17:23
เอกสารปร.4-ปร.5 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องแยกโรคฯ
31/07/2561 09:47:12
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องแยกโรคฯ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ยื่นเอกสารผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [eGP] ได้ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
 
 
 
 
 
พ.ร.บ. / ระเบียบ / ประกาศ / อื่นๆ

ขออภัย !!.. ยังไม่มีรายการใด ในหมวดนี้

 
 
 
 
 
 
 
เข้าสู่ระบบ
นายบุญมี โพธิ์สนาม
ผู้อำนวยการ รพ.เสลภูมิ
 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
 
Happinometer
 
 
  3 ?.?. 2558
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 : โรงพยาบาลเสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-551322-4 , 043-533717-8