หน้าแรก กิจกรรมเด่น การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ คำสั่ง จัดซื้อจัดจ้าง โทรฯภายใน
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กิจกรรมเด่น
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ระเบียบ คำสั่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารกลุ่มงานเภสัชกรรม
  เอกสารประกาศ งานบริหารเวชภัณฑ์
  สาระสุขภาพ
  สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ยาสมุนไพร
  เอกสารงานปฐมภูมิ
ผู้มีอุปการคุณ
  ผู้บริจาคทรัพย์
  ผู้บริจาคครุภัณฑ์
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
  สื่อแผ่นพับ
  สื่อวีดิทัศน์
  สื่อโปสเตอร์
  จุลสาร
  แจ้งข่าวเตือนภัย
คลัง KM
คลิปบรรยาย ผอ.
คลิปวิดีโอทั่วไป
ระบบ E-Comfort
  ระบบเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด
  รายการบิลอนุมัติจ่าย
  ระบบเบิกยา,เวชภัณฑ์ ออนไลท์
  ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ nemo care
  รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการ nemo
  คณะ กก. พบส. จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  20 อันดับโรค OPD
  20 อันดับโรค IPD
  จำนวนผู้มารับบริการ OPD
  จำนวนผู้มารับบริการ IPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิOPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิณIPD
เบอร์โทรศัพท์
Download เอกสาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลเสลภูมิ “เป็นเลิศด้านบริการ ผสานภาคี มีนวัตกรรม นำใช้เทคโนโลยี เจ้าหน้าที่มีความสุข ”
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

 

 
 
 
ระบบบริหารความเสี่ยง
( V. 2018)
ระบบพัฒนาบุคลากร HRM
( V. 07.2018)
ปฏิทิน ประชุม อบรม
     

 
 
 
 
กิจกรรมเด่น
18/12/2561 15:56:17
จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายบุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลกลาง และขวัญเมือง ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการพัฒนาสภา...
18/12/2561 15:52:05
ช่อการบูรเกมส์ ปี 2561
วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2561 นายบุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์ นำทีม คณะเจ้าหน้าที่ CUP เสลภูมิ ร่วมงานกีฬา สานสัมพันธ์เครือข่ายบริการสุขภาพ โซน 2 “ช...
13/12/2561 14:35:27
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขอำเภอยิ้ม
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายบุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ รพ.เสลภูมิ ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ วัดท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร...
06/12/2561 14:47:48
วันพ่อแห่งชาติ ปี 2561
วันพ่อแห่งชาติ ปี 2561
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายบุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร...
29/11/2561 10:47:45
ชี้แจงข้อเท็จจริงการให้บริการโรงพยาบาลเสลภูมิ
ชี้แจงข้อเท็จจริงการให้บริการโรงพยาบาลเสลภูมิ
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
17/12/2561 10:56:20
ประกาศโรงพยาบาลเสลภมิ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
28/11/2561 10:44:34
ประกาศโรงพยาบาลเสลภมิ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
28/11/2561 10:44:18
ประกาศโรงพยาบาลเสลภมิ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
07/09/2561 11:28:16
ประกาศโรงพยาบาลเสลภูมิ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วราวรายวัน
05/09/2561 09:59:45
ประกาศการจำหน่ายสิ่งก่อสร้างเก่าชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด
จำนวน 2 รายการ
1. บ้านพักข้าราชการ ระดับ1-2 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง
2. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลด...
 
 
 
 
จัดซื้อ จัดจ้าง / ประกวดราคา
31/07/2561 14:38:32
แบบแปลนการปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยและข้อกำหนด
31/07/2561 14:24:59
แบบปรับปรุงระบบปรับอากาศระบายอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วย
31/07/2561 14:17:23
เอกสารปร.4-ปร.5 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องแยกโรคฯ
31/07/2561 09:47:12
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องแยกโรคฯ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ยื่นเอกสารผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [eGP] ได้ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
 
 
 
 
 
พ.ร.บ. / ระเบียบ / ประกาศ / อื่นๆ

ขออภัย !!.. ยังไม่มีรายการใด ในหมวดนี้

 
 
 
 
 
 
 
เข้าสู่ระบบ
นายบุญมี โพธิ์สนาม
ผู้อำนวยการ รพ.เสลภูมิ
 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
 
Happinometer
 
 
  3 ?.?. 2558
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 : โรงพยาบาลเสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-551322-4 , 043-533717-8