หน้าแรก กิจกรรมเด่น การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ คำสั่ง จัดซื้อจัดจ้าง
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กิจกรรมเด่น
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ระเบียบ คำสั่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารกลุ่มงานเภสัชกรรม
  เอกสารประกาศ งานบริหารเวชภัณฑ์
  สาระสุขภาพ
  วัคซีน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ยาสมุนไพร
  เอกสารงานปฐมภูมิ
ผู้มีอุปการคุณ
  ผู้บริจาคทรัพย์
  ผู้บริจาคครุภัณฑ์
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
  สื่อแผ่นพับ
  สื่อวีดิทัศน์
  สื่อโปสเตอร์
  จุลสาร
  แจ้งข่าวเตือนภัย
คลัง KM
คลิปบรรยาย ผอ.
คลิปวิดีโอทั่วไป
ระบบ E-Comfort
  ระบบประชุม คก. CUP
  ระบบเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด
  รายการบิลอนุมัติจ่าย
  ระบบเบิกยา,เวชภัณฑ์ ออนไลท์
  ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ nemo
  รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการ nemo
ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  20 อันดับโรค OPD
  20 อันดับโรค IPD
  จำนวนผู้มารับบริการ OPD
  จำนวนผู้มารับบริการ IPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิOPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิณIPD
เบอร์โทรศัพท์
Download เอกสาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกาศราคากลาง
 
 
22/06/2561 08:42:29
ประกาศราคากลาง (เครื่องกระตุกหัวใจ)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(เครื่องกระตุกหัวใจ)     
30/05/2561 10:32:36
ประกาศราคากลาง (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 kW)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 kW)     
16/05/2561 08:44:28
ประกาศราคากลาง (อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point)     
16/05/2561 08:39:38
ประกาศราคากลาง (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1)      
16/05/2561 08:32:24
ประกาศราคากลาง (เครื่องใหเ้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(เครื่องใหเ้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต)     
26/03/2561 09:09:23
ประกาศราคากลาง (เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2)
     
21/03/2561 08:36:44
ประกาศราคากลาง อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall)     
16/03/2561 14:26:05
ประกาศราคากลางจัดซื้อถังขยะแบบเหยียบด้วยเท้าแบบมีล้อ
จัดซื้อถังขยะแบบเหยียบเปิดด้วยเท้าแบบมีล้อ ขนาด 28x39 ซม. จำนวน 35 อัน     
 
 
เข้าสู่ระบบ
นายบุญมี โพธิ์สนาม
ผู้อำนวยการ รพ.เสลภูมิ
 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
 
Happinometer
 
 
  3 ?.?. 2558
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 : โรงพยาบาลเสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-551322-4 , 043-533717-8