หน้าแรก กิจกรรมเด่น การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ คำสั่ง จัดซื้อจัดจ้าง โทรฯภายใน
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กิจกรรมเด่น
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ผลงานวิจัย R2R นวัตกรรม
ระเบียบ คำสั่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
งานเวชระเบียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  คำสั่ง(งานพัสดุ)
  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
เอกสารกลุ่มงานเภสัชกรรม
  เอกสารประกาศ งานบริหารเวชภัณฑ์
  สาระสุขภาพ
  สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ยาสมุนไพร
  เอกสารงานปฐมภูมิ
ผู้มีอุปการคุณ
  ผู้บริจาคทรัพย์
  ผู้บริจาคครุภัณฑ์
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
  สื่อแผ่นพับ
  สื่อวีดิทัศน์
  สื่อโปสเตอร์
  จุลสาร
  แจ้งข่าวเตือนภัย
คลัง KM
คลิปบรรยาย ผอ.
คลิปวิดีโอทั่วไป
ระบบ E-Comfort
  ระบบเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด
  รายการบิลอนุมัติจ่าย
  ระบบเบิกยา,เวชภัณฑ์ ออนไลท์
  ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ nemo care
  รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการ nemo
  คณะ กก. พบส. จ.ร้อยเอ็ด
  แบบตรวจสอบอุปกรณ์ รถREFER
ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  20 อันดับโรค OPD
  20 อันดับโรค IPD
  จำนวนผู้มารับบริการ OPD
  จำนวนผู้มารับบริการ IPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิOPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิณIPD
เบอร์โทรศัพท์
Download เอกสาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
19/06/2563 11:32:22
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ปีงบประมาณ 2563)
แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ10 , ร้อยละ 70 ระดับหน่วยบริการ) พรบ. วงเงินเกิน 500,000 บาท     
04/02/2563 11:19:20
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ปีงบประมาณ 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2563     
29/11/2562 11:55:10
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ปีงบประมาณ 2563)
แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ปรับเปลี่ยนรายการของปีงบประมาณ 2562) พรบ. วงเงินเกิน 500,000 บาท     
06/11/2562 10:24:08
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ปีงบประมาณ 2563)
แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา (เงินบำรุง) พรบ. วงเงินเกิน 500,000 บาท     
29/10/2562 13:36:13
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ปีงบประมาณ 2563)
แผนจัดซื้อจัดจ้าง (แผนพัฒนาบริการตาม service Plan) เงินบำรุง     
29/10/2562 13:32:40
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ปีงบประมาณ 2563)
แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เงินบริจาค) พรบ. วงเงินเกิน 500,000 บาท     
09/04/2562 13:17:49
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำปีงบประมาณ 2562)
แผนจัดซื้องบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ในส่วนร้อยละ 20 ระดับจังหวัด และร้อยละ 10 ระดับเขต (พรบ. วงเงินเกิน 500,000 บาท)      
13/03/2562 11:29:53
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำปีงบประมาณ 2562)
แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เงินบริจาค (พรบ. วงเงินเกิน 500,000 บาท)     
04/01/2562 10:13:01
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำปีงบประมาณ 2562)
แผนเงินบำรุง จัดจ้างทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านจักษุ (พรบ. วงเงินเกิน 500,000 บาท)     
27/12/2561 09:09:38
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำปีงบประมาณ 2562)
แผนจัดซื้องบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ในส่วนร้อยละ70 ระดับหน่วยบริการ (พรบ. วงเงินเกิน 500,000 บาท)     
1 | 2   |   3   |   4   |   5   |     Next >>
 
 
เข้าสู่ระบบ
นายบุญมี โพธิ์สนาม
ผู้อำนวยการ รพ.เสลภูมิ
 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
 
Happinometer
 
 
  3 ?.?. 2558
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 : โรงพยาบาลเสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-551322-4 , 043-533717-8