หน้าแรก กิจกรรมเด่น การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ คำสั่ง จัดซื้อจัดจ้าง โทรฯภายใน
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กิจกรรมเด่น
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ผลงานวิจัย R2R นวัตกรรม
ระเบียบ คำสั่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
งานเวชระเบียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  คำสั่ง(งานพัสดุ)
  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
เอกสารกลุ่มงานเภสัชกรรม
  เอกสารประกาศ งานบริหารเวชภัณฑ์
  สาระสุขภาพ
  สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ยาสมุนไพร
  เอกสารงานปฐมภูมิ
ผู้มีอุปการคุณ
  ผู้บริจาคทรัพย์
  ผู้บริจาคครุภัณฑ์
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
  สื่อแผ่นพับ
  สื่อวีดิทัศน์
  สื่อโปสเตอร์
  จุลสาร
  แจ้งข่าวเตือนภัย
คลัง KM
คลิปบรรยาย ผอ.
คลิปวิดีโอทั่วไป
ระบบ E-Comfort
  ระบบเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด
  รายการบิลอนุมัติจ่าย
  ระบบเบิกยา,เวชภัณฑ์ ออนไลท์
  ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ nemo care
  รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการ nemo
  คณะ กก. พบส. จ.ร้อยเอ็ด
  แบบตรวจสอบอุปกรณ์ รถREFER
ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  20 อันดับโรค OPD
  20 อันดับโรค IPD
  จำนวนผู้มารับบริการ OPD
  จำนวนผู้มารับบริการ IPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิOPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิณIPD
เบอร์โทรศัพท์
Download เอกสาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
23/09/2563 10:00:18
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์)


ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์)     
10/09/2563 10:33:39
ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์)
ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์)     
24/07/2563 09:35:44
ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์)
ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์)     
17/07/2563 09:52:17
ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์(เตียงผ่าตัดทั่วไป ระบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทล)
ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์(เตียงผ่าตัดทั่วไป ระบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทล)     
10/01/2563 13:51:17
ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ)
ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ)     
09/01/2563 13:52:54
ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องตรวจอวัยวะภายใต้คลื่นเสียง ความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ)
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจอวัยวะภายใต้คลื่นเสียง ความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)     
08/11/2562 13:42:37
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอ็กซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มฯ)
เรียน บริษัทฯ , ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้จ่าหน่าย

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาฯ ตามไฟล์แนบท้ายนี้      
05/11/2562 14:44:57
ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์(สว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ โดยใช้กำลังไฟแบตเตอรี่)
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (สว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ โดยใช้กำลังไฟแบตเตอรี่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)     
01/05/2562 09:48:56
ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mAs)
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mAs) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)     
1 | 2   |     Next >>
 
 
เข้าสู่ระบบ
นายบุญมี โพธิ์สนาม
ผู้อำนวยการ รพ.เสลภูมิ
 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
 
Happinometer
 
 
  3 ?.?. 2558
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 : โรงพยาบาลเสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-551322-4 , 043-533717-8