ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕