ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕