ข่าวบุคลากร รับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนง.ประจำห้องยา

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนง.ประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา