ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงานงานบ้านงานครัว/วัสดุคอมพิวเตอร์และอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/งานบ้านงานครัว/วัสดุเกษตร/วัสดุคอมพิวเตอร์และอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565