ทำเนียบผู้บริหาร

นายแพทย์สมยศ เจริญศักดิ์

นายแพทย์สมยศ เจริญศักดิ์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516-2528