ทำเนียบผู้บริหาร

นายแพทย์อุทิน รุ่งอุทัยศิริ

นายแพทย์อุทิน รุ่งอุทัยศิริ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528-2560