ทำเนียบผู้บริหาร

นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม

นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบัน