ข่าวบุคลากร รับสมัครงาน

ประกาศเรียกใช้บัญชีสำรองสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ประกาศเรียกใช้บัญชีสำรองสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้