ข่าวบุคลากร รับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศเรียกใช้บัญชีสำรองสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 4 ตำแหน่ง คือ
1. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา
4. ตำแหน่งพนักงานเปล 1 อัตราเพื่อปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลเสลภูมิ