ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพการคัดกรอง (ESI)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคัดกรอง (ESI) ณ ห้องประชุมปัญญาวราภรณ์ โดยมี พญ.ปารณัท พรมศิริ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นวิทยากรในครั้งนี้
ซึ่งงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช รพ.เสลภูมิ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคัดกรอง (ESI) ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานมีความรู้ ความสามารถคัดกรองผู้ป่วย และบริการผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตผู้ใช้บริการ ลดการเสียชีวิต ลดความรุนแรงของโรค
ข้อมูล/ข่าว : นายทวี แสนสนอง หัวหน้างานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
: ภัควิภา พลเยี่ยม นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : มณเฑียร บุญพันธ์ จพ.โสตทัศนศึกษาชำนาญงาน