ข่าวกิจกรรม

บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไฟเซอร์ ฝาส้ม สำหรับเด็ก อายุ 5-11 ปี

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ และเครือข่าย อสม. ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 (walk in) ไฟเซอร์ ฝาส้ม สำหรับเด็ก อายุ 5-11 ปี ณ สวนสุขภาพสระศาลาลอย โดยมีผู้เข้ารับบริการ 818 คน
ภาพ : นางยุพดี ยิ่งคำแหง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ข่าว : ภัควิภา พลเยี่ยม นักประชาสัมพันธ์