ข่าวบุคลากร รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อแพทย์เข้ารับการพิจารณาเลือกสรรเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อแพทย์เข้ารับการพิจารณาเลือกสรรเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2565 โรงพยาบาลเสลภูมิ