ข่าวบุคลากร รับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม