ข่าวกิจกรรม

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 6

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี (พอ.สว.) ออกให้บริการประชาชน ในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคการบริการ ด้านทันตกรรมแก่ประชาชนร่วมกับ โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนขวาววิทยาคาร บ้านขวาว หมู่ที่ 11 ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ร่วมออกหน่วยครั้งนี้ประกอบด้วย สมาชิก พอ.สว.จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มแม่บ้านมหาดไทย นายอำเภอเสลภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนนำชุมชส อสม. ครู
ด้านการบริการทางการแพทย์ นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ,นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ นำทีมแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมออกให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค บริการด้านทันตกรรม การแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน / ติดเตียง / ผู้พิการ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 4 คน

ข่าว ภัควิภา พลเยี่ยม นักประชาสัมพันธ์
ภาพ มณเฑียร บุญพันธ์ จพ.โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ชำนาญงาน