ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า300mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (งบเงินกู้โควิด)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า300mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (งบเงินกู้โควิด)