ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์ และยาสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดใหญ่ซับซ้อนจำนวน 1 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์ และยาสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดใหญ่ซับซ้อนจำนวน 1 เครื่อง