ข่าวบุคลากร รับสมัครงาน

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป)

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป)