ข่าวกิจกรรม

โครงการรณรงค์”การกำจัดมะเร็งปากมดลูกให้หมดไปจากสตรีไทยในจังหวัดร้อยเอ็ด” อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสลภูมิ จัดโครงการรณรงค์”การกำจัดมะเร็งปากมดลูกให้หมดไปจากสตรีไทยในจังหวัดร้อยเอ็ด” อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ????

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางดนิตา สมจิตต์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานโครงการ “รณรงค์การกำจัดมะเร็งปากมดลูกให้หมดไปจากสตรีไทยในจังหวัดร้อยเอ็ด” โดยมีผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สาธารณสุขอำเภอเสฃภูมิ บริการโรงพยาบาลเสลภูมิ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด คณะสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสตรีอำเภอเสลภูมิ ที่มีอายุ 30 - 60 ปี จำนวน 300 คน เข้าร่วมโครงการฯ ณ หอประชุมอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายขวัญราม สุขสาม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเสลภูมิ กล่าวต้อนรับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับมอบชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองฟรี และได้รับความรู้รวมถึงการสาธิตวิธีการตรวจมะเร็งปากมดลูกจากโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากนี้ นางดนิตา สมจิตต์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ขอความร่วมมือจากสตรีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติพี่น้อง คนรู้จัก และในหมู่บ้าน/ชุมชนที่เป็นผู้หญิงทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 30-60 ปี ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฟรีด้วยวิธีใหม่ คือ การตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อเอชพีวี ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย มีความแม่นยำสูงมาก และสามารถตรวจด้วยตนเอง โดยสามารถขอชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ที่ โรงพยาบาลอำเภอ ทุกอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง