ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาซื้อรถเข็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน

โรงพยาบาลเสลภูมิ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถเข็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน จำนวน ๑๘ คัน รายละเอียดดังไฟล์แนบท้ายนี้
จาก งานพัสดุ