ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย

ดาวน์โหลดเอกสารสอบราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ท้ายนี้