ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน ๘ เครื่อง

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙