ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ