ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายสิ่งก่อสร้างเก่าชำรุดฯ (แก้ไข)

เรียน ท่านผู้สนใจ
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 นั้น ขอชี้แจง ตาม (ข้อ 8.) กำหนดขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างเก่าชำรุด ณ โรงพยาบาลเสลภูมิ คือ *** วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ